Filosofie

Het doel van onze organisatie is het uitleren van tactisch medische kennis en het leveren van de noodzakelijke producten behorende tot het nieuwe subspecialisme genaamd Tactical Medicine.

Dit nieuwe subspecialisme is ontstaan na het inzicht dat medische trainingen meer inpasbaar moeten zijn binnen de tactische (bewapende) beroepen. Voor deze beroepen geldt echter dat een tactische beslissing bij het krijgen van gewonde teamleden vaak belangrijker is dan de eerste medische handelingen. Voorheen werden de tactische beroepen medisch onderwezen door instructeurs met louter medische ervaring. Zodoende bleek het medisch subspecialisme een geisoleerd specialisme dat geen rekening hield met de tactische omstandigheden.

homepage 05

Door de cursisten protocollair te trainen en tactische procedures te integreren in de cursus leert men de juiste handelingen te verrichten op het juiste moment.

"Good Medicine can sometimes be bad tactics and bad tactics can get everyone killed"

Onze cursussen zijn samengesteld uit een mix van werkervaring uit Special Forces, Interventie eenheden en diplomatieke beveiliging in crisisgebieden. Ons netwerk geeft de mogelijkheid de opleidingen snel af te stemmen op de actuele “lessons learned” en nieuwe ontwikkelingen in het Tactical Medicine. 

 Special Medics TCCC

 

Special Medics Tactical Medicine