Filosofie

Het doel van onze organisatie is het uitleren van tactisch medische kennis en het leveren van de noodzakelijke producten behorende tot het nieuwe subspecialisme genaamd Tactical Medicine. Met inmiddels 10 jaar aan ervaring in deze trainingen proberen we voordurend nieuwe inzichten door te voeren.

Het nieuwe Tactical Medicine subspecialisme is ontstaan na het inzicht dat medische trainingen meer inpasbaar moeten zijn binnen de tactische (bewapende) beroepen. Voor deze beroepen geldt echter dat een tactische beslissing bij het krijgen van gewonde teamleden vaak belangrijker is dan de eerste medische handelingen. Voorheen werden de tactische beroepen medisch onderwezen door instructeurs met louter medische ervaring. Zodoende bleek het medisch specialisme een geisoleerd specialisme dat geen rekening hield met de tactische omstandigheden. Leidinggevenden realiseren zich gelukkig steeds meer dat trainingen inpasbaar moeten zijn binnen het werkveld. Het kunnen functioneren onder stress is makkelijker wanneer mensen door hun training situaties leren herkennen en handzame producten tot hun beschikking hebben. De beschikbare tijd voor trainingen is vaak minimaal, dan werkt een "keep it simple" aanpak het beste!

homepage 05

Door de cursisten protocollair te trainen en tactische procedures te integreren in de cursus leert men de juiste handelingen te verrichten op het juiste moment.

"Good Medicine can sometimes be bad tactics and bad tactics can get everyone killed"

IMG 8

Onze cursussen zijn samengesteld uit een mix van werkervaring uit Special Forces, Interventie eenheden en diplomatieke beveiliging in crisisgebieden. Ons netwerk geeft de mogelijkheid de opleidingen snel af te stemmen op de actuele “lessons learned” en nieuwe ontwikkelingen in het Tactical Medicine. Ons assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige producten en we werken nauw samen met de fabrikanten om producten te verbeteren op basis van geleerde lessen uit praktijk en trainingen.  

Special Medics Tactical Medicine