Tactical Medic

 

De Tactical Medic Training is bestemd voor een breed scala aan niet-medische beroepen die in potentieel gevaarlijke situaties hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Tot onze doelgroep behoren o.a. de Arrestatieteams van de politie, Interventie-eenheden, VAG eenheden, diplomatieke persoonsbeveiligers en andere specialistische eenheden van de politie.

Alle huidige medische opleidingen in Nederland zijn ontwikkeld door mensen met enkel een medische achtergrond. In geen van deze opleidingen wordt rekening gehouden met het behandelen van gewonden onder nog gevaarlijke omstandigheden, zodoende ontwikkelen cursisten alleen hun medische vaardigheden die vaak moeilijk te implementeren zijn in de nog potentieel gevaarlijke situaties. 

"Good medicine can sometimes be bad tactics and bad tactics can get everyone killed"

Onze trainingen zijn ontwikkeld vanuit tactisch oogpunt waarbij tactisch handelen op de eerste plaats staat en het behandelen van de gewonden op de tweede plaats. In de procedures moet daarom rekening gehouden worden met de dilemma's op tactisch en medisch gebied. Zelfhulp is allereerst van cruciaal belang voor alle teamleden.

Special Medics Politie Wound Packing Trainer WPT12Iedere cursist krijgt uitvoerige training op de Woundpacking Trainer met bio feedback. Met dit woundpackingsysteem leert men over de essentie van het woundpacken!

De teamleden zijn in geval van letsel, het eerste kwartier of langer, aangewezen op zelfhulp. In deze situaties is het beheersen van het EHBO protocol en de daarbij behorende vaardigheden meestal niet toereikend. Artsen en Ambulance verpleegkundigen zijn doorgaans niet getraind om onder geweldsomstandigheden hun werk uit te voeren, dit verlengt de tijd voor de tactische functionaris om adequate medische hulp te verkrijgen bij levensbedreigende letsels.

Doelstelling van de Tactical Medic Training is om de prehospitale hulpverlening door de tactisch functionaris in deze situaties te optimaliseren. De taak van de Tactical Medic is om in “het platinum kwartier” levensbedreigende letsels vast te stellen en te behandelen in situaties waarin deskundige hulp door artsen/ambulance verpleegkundigen ontbreekt.

 IMG 3396

 Leden van een Arrestatieteam in actie tijdens onze Tactical Medicine Training 

De Tactical Medic Training is ontwikkeld met als basis de internationaal gehanteerde ABCD - doctrine aangevuld met onderdelen van het militaire TC3 protocol (Tactical Combat Casualty Care). De cursisten worden onderwezen in de beginselen anatomie, fysiologie, pathologie en kunnen met deze basis beter de op ATLS (Advanced Trauma Live Support) gebaseerde traumatologische protocollen hanteren.

De handelingen zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van levensgevaarlijke stoornissen en het stabiliseren van deze letsels om de overlevingskans van het slachtoffer te vergroten. Door te werken met dit medisch prioriteiten protocol wordt het missen van eventuele aandoeningen geminimaliseerd, eventuele complicaties onderkend en de kans op overleven geoptimaliseerd. 

Special Medics schotwondmodel2Het beoefenen van woundpacken met speciale gaastechnieken op schot-, steek- en snijverwondingen met behulp van wondmodellen.

Gedurende de Tactical Medic Training worden er geen handelingen aangeleerd die in strijd zijn met de Wet BIG.

Special Medics biedt de mogelijkheid het praktijk gedeelte in te bouwen in het procedurele optreden van de cursisten (d.m.v. diverse tactische oefenscenario’s). Daarnaast laten wij de cursisten kennis maken met producten ontwikkeld voor de Tactical Medic.

De trainingsduur hangt geheel af van uw wensen, aan de hand van de door u beschikbaar gestelde tijd wordt een cursus op maat gemaakt gericht op de risicoanalyse en het aanvangsniveau van de cursist. Ons instructieteam zal ook na de cursus, indien gewenst, betrokken blijven om het niveau op peil te houden.

 Tactical Medic praktijk en procedure training

 Algemene leverings-voorwaarden trainingen

Deze training is alleen voorbehouden aan overheidsinstanties en is niet bedoeld voor particulieren.