croppedimage805293-Tactial-Medicine-Trainingen-Header.jpg

"Train de Trainer" module

De Special Medics "Tactical Medicine Train de Trainer" module richt zich op personeel van Politie, Justitie en Brandweer (QRT) die trainingen in eigen beheer willen hebben. Door het oog van hun eigen vakgebied kunnen wij trainers hun een eigen les voor de organisatie leren maken. Het aan te leren behandelprotocol is simpel te combineren met de tactisch taken die verwacht worden van hun medewerkers. Door de kennis zelf in huis te hebben kan geregeld op een laagdrempelige en prijstechnisch voordelige manier getraind worden.

Momenteel zijn gewonden bij civiele incidenten voor hun behandeling volledig afhankelijk van ambulancediensten. De aanrijtijden van ambulances zijn maximaal 15 minuten (norm) in Nederland. In bedreigende situaties is het echter de vraag of de ambulancemedewerkers gezien de situaties onmiddellijk aan het werk kunnen. Onder deze omstandigheden is het uiterst wenselijk dat medewerkers van Politie, Justitie en Brandweer zelf in staat zijn met simpele handelingen levens te redden.

Tactisch

In veel landen hebben “lessons learned” uit militaire conflicten ervoor gezorgd dat op medisch en tactisch gebied ook politieprocedures zijn veranderd. Deze AMOK procedures hebben in tactische zin ook de Nederlandse politie bereikt: de nieuwe tactieken en technieken worden op grote schaal onderwezen. Het doel van deze procedures is om op een tactische en snelle wijze de dader(s) te neutraliseren en hiermee het aantal slachtoffers te beperken.

resizedimage397248-Oslo-attacks2.jpg
De beperkingen in de praktijk, gewonden moeten vaak naar de medische hulpdiensten gebracht worden
resizedimage426240-AMOK-2.jpg
De plek waar gewonden liggen is vaak nog onveilig!

Medisch (preventable deaths)

Een medische aanvulling, door middel van “need to know” kennis en bijbehorende materialen is gezien de internationale ervaring als uiterst effectief gebleken. Slachtoffers met zware bloedingen aan bijvoorbeeld de ledematen zullen zonder adequate hulp binnen enkele minuten verbloeden.

NATO militairen en onze specialistische politie- eenheden werken al enkele jaren met tourniquets.

Special Medics geeft sinds enkele jaren trainingen op het gebied van “Tactical Medicine” aan alle arrestatieteams, specialistische recherchediensten en aanverwante politie-eenheden. Alle cursussen en trainingen zijn op maat gemaakt op basis van beschikbare tijd, gewenst niveau en risicoanalyse. Ook de AMOK medische module is inpasbaar en af te stemmen op de tactische procedures van de surveillance diensten.

Train de trainer

De training is ook aan te bieden als een train de trainer programma voor IBT docenten van de Politie en Justitie.

Deze training is alleen voorbehouden aan overheidsinstanties en is niet bedoeld voor particulieren.

Tourniquets in ons assortiment