Wound Packing Trainer (WPT)

Tot op heden is het niet mogelijk geweest enigszins goed voorbereid te worden op de technieken van het behandelen van penetrerende verwondingen. Een manier wat niet de realiteit kan benaderen is bijvoorbeeld de pijnbeleving van de gewonde die behandelt moet worden. Hoe voorkom je dat medics onnodig veel druk gebruiken om wonden op te vullen met gaas terwijl dit niet nodig is? Zachte heelmeesters malen weliswaar stinkende wonden, toch is het noodzakelijk het “woundpacken" te verfijnen om de medic de motorische technieken aan te leren om het zo goed als mogelijk te beheersen. Want waar moet het woundpacken aan voldoen? Wij zijn van mening dat het uiterst belangrijk is dat de behandelaar de essentie van het woundpacken goed begrijpt en deze ervaring daarnaast goed kan delen met derden wanneer er veel gewonden of wonden zijn te behandelen.

De “Wireless Wound Packing Trainer" voor QuikClot Combat Gauze (WPT) is daarom ontwikkeld om de medic en andere medische professionals op een makkelijke manier te leren een zo goed mogelijke “wound packing" te maken. De WPT bestaat uit een “trainingsbeen” die is voorzien van een realistische diepe wond om gaas behandeltechnieken te beoefenen.

De draadloze techniek die de in de wond aanwezige druksensor middels een BlueTooth app in verbinding stelt met telefoon of tablet, geeft direct een verifieerbaar beeld van de wijze van "woundpacken". Zowel de instructeur als cursist heeft direct een beeld van gegeven druk wanneer de wond wordt gevuld met gaas. De cursist bouwt hiermee het vertrouwen en de "muscle memory” op, om zich voor te bereiden op de haast niet na te bootsen realiteit van het wondbehandelen in het veld.

Na het programma drie minuten (instelbaar) vol te hebben gemaakt met het geven van directe druk volgt een score die minstens 90% moet zijn om te kunnen stellen dat de cursist het woundpacken snapt.

Wat leert de cursist met de WPT? De cursist realiseert zich waar het woundpacken aan moet voldoen en krijgt "het" met deze wijze van trainen in het "systeem".

  1. Het hemostatische gaas moet zo diep als mogelijk in de wond.
  2. De hoeveelheid laagjes van het gaas dat wordt ingebracht bepaalt het succes.
  3. De overige 2,5 minuut consistente directe druk (3 kilo) dat het stabiele stolsel moet maken moet vol gemaakt worden.

Rebleeds achter een verband is een reeel probleem, in de meeste situaties is dit te wijten aan een slechte woundpackingstraining, uberhaupt geen training of het gebruik van reebleedgevoelige hemostatisch middelen.

Al onze cursisten komen na een training met de WPT tot nieuwe inzichten van het woundpacken, zelfs de ervaren medic's. Cursisten beseffen dat ze voorheen veel teveel kracht gebruikten, het gaas niet diep genoeg in de wond brachten, met techniek van inbrengen slordig waren en de aanbevolen drie minuten directe druk niet in hun "muscle memory" hadden zitten.