Trainingen

*Momenteel zijn onze trainingen alleen toegankelijk voor de vuurwapen dragende beroepen van de Nederlandse en Belgische overheid*

Special Medics & Tactics richt zich met zijn tactisch medische trainingen in de basis op bewapende overheidsdiensten van Politie, Justitie, Defensie. Door een mix van ervaringen uit Special Forces, anti-terreur en Diplomatieke beveiliging zijn wij in staat om op maat gemaakte trainingen aan te bieden op basis van beschikbare tijd, risicoprofiel en het niveau van de professional. Wij zorgen voor een operationeel inpasbaar protocol en medische uitrusting.

Sinds 2017 hebben wij echter ook andere professionals getraind zoals instructeurs van ambulancediensten, veiligheidsregio's en brandweerkorpsen. In 2018 / 2019 willen wij op maat gemaakte "train de trainer" programma's aan bieden waarvan enkele klassen al succesvol zijn afgerond (inmiddels zijn er ook al burgerlevens gered door dit initiatief).

Lees meer over de training Tactical Medic

De Tactical Medic Training is bestemd voor een breed scala aan niet-medische beroepen die in potentieel gevaarlijke situaties hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Tot onze doelgroep behoren o.a. de Arrestatieteams van de politie, Interventie-eenheden, VAG eenheden, diplomatieke persoonsbeveiligers en andere specialistische eenheden van de politie.

Alle huidige medische opleidingen in Nederland zijn ontwikkeld door mensen met enkel een medische achtergrond. In geen van deze opleidingen wordt rekening gehouden met het behandelen van gewonden onder nog gevaarlijke omstandigheden, zodoende ontwikkelen cursisten alleen hun medische vaardigheden die vaak moeilijk te implementeren zijn in de nog potentieel gevaarlijke situaties.

Good medicine can sometimes be bad tactics and bad tactics can get everyone killed

Onze trainingen zijn ontwikkeld vanuit tactisch oogpunt waarbij tactisch handelen op de eerste plaats staat en het behandelen van de gewonden op de tweede plaats. In de procedures moet daarom rekening gehouden worden met de dilemma's op tactisch en medisch gebied. Zelfhulp is allereerst van cruciaal belang voor alle teamleden.

De teamleden zijn in geval van letsel, het eerste kwartier of langer, aangewezen op zelfhulp. In deze situaties is het beheersen van het EHBO protocol en de daarbij behorende vaardigheden meestal niet toereikend. Artsen en Ambulance verpleegkundigen zijn doorgaans niet getraind om onder geweldsomstandigheden hun werk uit te voeren, dit verlengt de tijd voor de tactische functionaris om adequate medische hulp te verkrijgen bij levensbedreigende letsels.

Doelstelling van de Tactical Medic Training is om de prehospitale hulpverlening door de tactisch functionaris in deze situaties te optimaliseren. De taak van de Tactical Medic is om in “het platinum kwartier” levensbedreigende letsels vast te stellen en te behandelen in situaties waarin deskundige hulp door artsen/ambulance verpleegkundigen ontbreekt.

tacticalmedic

De Special Medics "Tactical Medicine Train de Trainer" module richt zich op personeel van Politie, Justitie en Brandweer (QRT) die trainingen in eigen beheer willen hebben. Door het oog van hun eigen vakgebied kunnen wij trainers hun een eigen les voor de organisatie leren maken. Het aan te leren behandelprotocol is simpel te combineren met de tactisch taken die verwacht worden van hun medewerkers. Door de kennis zelf in huis te hebben kan geregeld op een laagdrempelige en prijstechnisch voordelige manier getraind worden.